BAZILIKA SVATÉHO JIŘÍ

Ponecháme-li stranou zbytky prvního románského kostelíku Panny Marie, je bazilika sv. Jiří nejstarší církevní stavbou na Hradě. Kostel zde založil Vratislav I. kolem roku 920, po zavraždění babičky sv. Václava sv.Ludmily právě sem byly její ostatky převezeny a uloženy, stejně jako později ostatky dalších Přemyslovců. Místo je významné i proto, že zde vznikl první klášter na našem území, ženský klášter benediktinek. Z architektonického hlediska je bazilika mimořádně dobře zachovalý románský objekt. ačkoliv jeho průčelí bylo v pozdější době po ničivém požáru vystavěno v barokním slohu podle projektu Francesca Carattiho. Kostel tvoří trojlodní bazilika se dvěma věžemi, uvnitř je čtvercové kněžiště s apsidou a kryptou. Kaple sv. Ludmily pochází z 12. století, z počátku 18. století je kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla přistavěna k západnímu průčelí baziliky architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou.
Významný klášter benediktinek byl stejně jako mnohé jiné kláštery zrušen za vlády Josefa II. V 60.letch 20. století byl zrekonstruován pro potřeby Národní galerie.

Více informací
Přehrát audio