BÝVALÝ KOSTEL A KLÁŠTER SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ /česká verze/

Najdeme jej v Kateřinské ulici na Novém Městě nedaleko Karlova náměstí v areálu Všeobecné fakultní nemocnice. Kostel založil Karel IV. v roce 1355 jako součást kláštera augustiniánek. Svatá Kateřina byla velmi oblíbenou světicí právě v době Karla IV. a ne náhodou je legenda o sv. Kateřině, spadající do doby Karlovy, považována za nejkrásnější staročeskou legendu vůbec. Připomeňme si pár veršů z této staročeské legendy v novočeském překladu Josefa Hrabáka:
„Když ji vyvedli z žaláře,
Nebyla pobledlé tváře.
A když ji císař shléd okem,
ana tak veselým krokem
před něho šla, i tak čile,
jako by ni jedné chvíle
ve vězení neseděla
ani kterých muk věděla,
vzal mysl velmi plašnější,
neboť ji uzřel krásnější
i zdravější ve vší krási,
než ji byl viděl v tom časi,
když ji vedli do vězení.

Sám Karel IV. ctil svatou Kateřinu zvláště vroucím způsobem, protože na její svátek 2 .listopadu 1332 zvítězil v těžké bitvě v severní Itálii u hradu San Felice. Svatá Kateřina podle legendy přesvědčila o pravosti křesťanské víry na 50 pohanských filozofů, a tak je mimo jiné je patronkou učenců, knihovníků, studentů a učitelů.
Původní gotický kostel a klášter byl v letech 1737-1741 přestavěn ve vrcholně barokním stylu podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Z původní gotické stavby se dochovala jen osmiboká štíhlá věž v průčelí, která je nazývána „Pražský minaret“. Klenutý sálový prostor chrámu je vyzdoben freskami Václava Vavřince Reinera, které znázorňují výjevy ze života sv. Kateřiny. Plastiky jsou dílem pražského sochaře F. I. Weisse. Mimořádná hodnota tohoto kostela spočívá v tom, že se jedná slohově čistý objekt, tedy o jedinečný doklad vrcholného baroka.
Po josefinských reformách, kdy byl klášter zrušen, zde byl vojenský výchovný ústav a později od roku 1822 zde byl zřízen ústav pro choromyslné, tedy lidově řečeno blázinec. Psychiatrická léčebna se zde nachází dodnes. Lidové rčení „skončit v kateřinkách“ znamená tedy skončit v blázinci.

Více informací
Přehrát audio