CELETNÁ ULICE

Historický význam Celetné ulice, jedné z nejkrásnějších a nejstarších ulic na Starém Městě, vycházel z toho, že tato byla součástí obchodní stezky směřující z města Kutná Hora, která byla stříbrnou pokladnicí Českého království. Na konci této obchodní trasy se na rohu Ovocného trhu a právě Celetné ulice nacházela pražská mincovna/od 16. do 18. století/. Další historický význam měla Celetná ulice jako součást tzv. Královské cesty, kterou se ubíral královský průvod od Prašné brány, Celetnou ulicí, přes Staroměstské náměstí, dále po Karlově mostě na Pražský hrad, kde ve Svatovítském chrámu probíhala korunovační slavnost.
Celetná ulice byla hlavní třídou Starého Města, atak zde dnes můžeme obdivovat honosné původem gotické domy, jejichž základy jsou většinou románského původu, a jejichž dnešní vzhled má podobu renesanční nebo barokní. Na domech můžeme obdivovat krásná domovní znamení. /Dům U Bílého páva, dům U Červeného orla anebo dům U Zlatého anděla, který sloužil jako luxusní hotel.
V Celetné ulici číslo 25 zemřel v roce 1848 významný filozof a matematik Bernard Bolzano, žák Leibnizův, který svými exhortami /přednáškami/ přitahoval pražské univerzitní studenty a pobuřoval konzervativní akademickou obec.
Název ulice pochází pravděpodobně od místních pekařů-caletníků, kteří pletli a pekli pečivo, kterému se říkalo calty.

Více informací
Přehrát audio