ČERNÍNSKÝ PALÁC

Nejmonumentálnější pražská barokní památka
Dominantní stavba stojící na Loretánském náměstí je vskutku monumentálním skvostem barokní světské architektury, dnes je zde sídlo Ministerstva zahraničí České republiky. Rakouský diplomat hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic toužil vlastnit v Praze palác, který by svoji rozlohou a výškou konkuroval Pražskému hradu. Po svém návratu z Benátek, kde působil jako diplomat, nechal vystavět palác, který dodnes ohromuje svojí velikostí. Původní plány si nechal hrabě vypracovat od slovutného římského architekta Berniniho, na jehož plány později navázal italský architekt Francesco Caratti, pod jehož vedením palác v letech 1669-1679 vznikl. Raně barokní průčelí paláce je dlouhé neuvěřitelných 136 m a je vysoké 32 m. Interiér paláce byl svěřen F. M. Kaňkovi, který také vytvořil krásnou barokní zahradu. V polovině 18. století přistavěl portál hlavního vchodu Carlo Lurago.
Černínové v pražském paláci umístili svou jedinečnou sbírku obrazů, jednu z nejvýznamnějších v celé habsburské říši. Finanční možnosti této šlechtické rodiny umožnily, aby si ve Vídni Černínové postavili podobný palác. Nicméně neuvěřitelně vysoké výdaje Černínů nakonec vedly k úpadku a k tomu, že pražský Černínský palác byl nabídnut v roce 1779 k prodeji. Kupec se ale nenašel. Postupně palác chátral, za napoleonských válek zde byl špitál, později útulek pro chudé anebo kasárna. Nakonec palác získal stát, objekt byl zrestaurován a po vzniku Československa zde trvale sídlilo a sídlí ministerstvo zahraničí. Novodobou zajímavostí tohoto paláce je, že zde byl 10.března 1948 nalezen mrtev, pod okny své ložnice, tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk, syn prvního československého prezidenta a zakladatele československého státu Tomáše Garrigue Masaryka. Okolnosti smrti Jana Masaryka nebyly nikdy vysvětleny. Mezi vraždou a sebevraždou se ustálila slovní hříčka, že Jan Masaryk byl vyskočen z okna.

Více informací
Přehrát audio