DRUHÉ HRADNÍ NÁDVOŘÍ

Na druhé nádvoří se prochází Matyášovou branou a průchodem v Tereziánském křídle Hradu, kde se vpravo vstupuje do reprezentačních sálů Hradu a vlevo se přes galerii vstupuje do Španělského sálu. Na druhé nádvoří ústí přístup ze severu od Prašné brány, což je druhý hlavní vchod do hradního areálu.
K významným stavebním aktivitám v tomto prostoru Hradu došlo za vlády Rudolfa II., který, kromě jiného, v severní části nechal vybudovat jedinečné renesanční koňské stáje s kapacitou pro více než 200 koní. Nad konírnami vznikly dva výstavní sály. Renesanční Španělský sál a Rudolfova galerie. Dnes je zde umístěna Obrazárna Pražského hradu. Jižní část nádvoří tvořilo křídlo obytné a reprezentativní, kde se mimochodem shromažďovaly pověstné Rudolfovy umělecké sbírky. Dnešní vzhled nádvoří je stejně jako u většiny areálu tereziánský, tedy barokně klasicistní. Na nádvoří se nachází kaple sv. Kříže, která zde byla postavena ještě před tereziánskou přestavbou. Uprostřed nádvoří stojí mohutná Kohlova kašna, někdy též nazývána Leopoldova nebo Lví. V jihozápadní části nádvoří nad střechami vlaje standarta prezidenta České republiky.

Více informací
Přehrát audio