FAUSTŮV DŮM /MLADOTOVSKÝ PALÁC/

Dům najdete na jižní straně Karlova náměstí v čísle 40. První zmínky o tomto domě, ještě z dob poloprázdného Dobytčího trhu, pocházejí z roku 1378, kdy umírá císař Karel IV. Dům tehdy vlastnil Jan vévoda Opavský. Poté dům ještě mnohokrát změnil majitele. Ale ten majitel, který přinesl tomuto domu věhlas, se jmenoval Edward Kelley, magistr, alchymista, mystik a šarlatán, významná osobnost na dvoře Rudolfa II. Tento Angličan, údajně také špion královny Alžběty, se proslavil mimo jiné tím, že už „téměř“ měl k dispozici pro císaře Rudolfa kámen mudrců. Rudolf II. byl trpělivý a důvěřivý, ale nikoliv hloupý člověk. A tak slovutný magistr Kelley, který se celý život potýkal se zákonem, skončil a zemřel ve vězení.
Dalším obyvatelem Faustova domu, který faustovskou legendu přiživil, byl hrabě Ferdinand Antonín Mladota ze Solopysk, po kterém se palác jmenuje dodnes. Ten se zabýval různými fyzikálními a chemickými pokusy, které se jevily sousedům jako ďáblovo dílo. Nepomáhalo ani to, že v blízkosti domu objevil ložisko břidlice, které používal pro výrobu léků.
Faustův dům je původem gotický, na začátku 17. století byl přestavěn v renesančním duchu, v polovině 18. století byl zbarokizován a současná podoba je z období kolem roku 1820.
Slovutný doktor Faust v domě nikdy nebydlel, ačkoliv legenda říká, že právě do tohoto domu si ďábel pro doktora Fausta přišel. Bydleli v něm podobní, s ďáblem spříznění, dobrodruzi. Dům se ďábelsky vyhnul i bombám druhé světové války. Zápalná puma prolétla celým domem, ale dům neshořel a stojí dodnes a dál láká turisty z celého světa.

Více informací
Přehrát audio