FRANZ KAFKA /1883 – 1924/

Praha byla vždy multikulturním a multinacionálním centrem. Dlouhodobé soužití Čechů a Němců přerušila až druhá světová válka. Na přelomu 19. a 20. století se vytváří v Praze německy hovořící komunita, a tak vzniká literární skupina, tzv. Pražská německá škola, ke které patří například Franz Werfel, M .Rilke, Max Brod, Johannes Urzidil a také Franz Kafka, jehož romány Proces, Zámek či Amerika anebo novela Proměna jsou známy na celém světě. Kafka je tedy pevně s Prahou spjat. V roce 2000 bylo náměstíčko vedle kostela sv. Mikuláše na Starém městě přejmenováno na Kafkovo náměstí. Zde se totiž Kafka v židovsko – německé rodině narodil. Kafka vystudoval německé gymnázium, které sídlilo v paláci Golz-Kinských na Staroměstském náměstí, a práva na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity, stal se doktorem práv. Pracoval u pojišťovny Generali a později v Dělnické úrazové pojišťovně. V roce 1922 je Kafka ze zdravotních důvodů předčasně penzionován. Poslední rok života prožil v sanatoriích doprovázen svou poslední osudovou ženou Dorou Diamantovou. Umírá v německém Kierlingu. Pochován je v Praze na Novém židovském hřbitově, který se nachází v těsném sousedství stanice metra Želivského /linka A/.
Franzi Kafkovi je věnováno samostatné muzeum v Hergetově cihelně na Malé Straně a Centrum Franze Kafky v Široké ulici na Starém Městě.

Více informací
Přehrát audio