JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ

Je čtvercové náměstí ležící na pravém břehu Vltavy. Ze tří stran je obestavěno domy, na severní straně je Masarykovo nábřeží. Uprostřed náměstí stojí socha Aloise Jiráska. V budově stojící vedle Tančícího domu žili a tvořili dva významní čeští spisovatelé Karel Poláček, kromě jiného autor jedinečného románu Bylo nás pět, a Eduard Bass, který proslul románem Cirkus Humberto, ve kterém mistrovsky zachytil atmosféru a prostředí cirkusů a lidí světských.

Více informací
Přehrát audio