JIRÁSKŮV MOST

Spojuje Nové Město a levobřežní čtvrť Smíchov. Smíchov byla rychle se rozvíjející průmyslová čtvrť a její spojení s druhým břehem Vltavy se ukázalo ve 20. letech minulého století nevyhnutelné. V roce 1929 tedy byla zahájena stavba mostu podle projektu Vlastimila Hofmana a Františka Mencla. Parametry mostu jsou následující: materiál – železobeton, délka – 310 m, šířka – 21 m, 6 oblouků s rozpětím od 45 do 51 m, betonové zábradlí, dekorativní kašny a obelisky. Stavba byla dokončena ve dvou etapách. V roce 1931 byly zprovozněny tramvajové linky, které se ale později ukázaly jako zbytečné a byly odstraněny. Zbytek mostu byl uveden do provozu v roce 1933.
Stavbu mostu zkomplikoval fakt, že na smíchovské straně stál barokní pavilon pravděpodobně od významného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který se mimo jiné podílel na stavbě svatomikulášského chrámu na Malé Straně. Pavilón měl být rozebrán a znovu sestaven o 100 m výše proti proudu. Nenašla se ale žádná odvážná pojišťovna, která by tuto stavební operaci pojistila. Nicméně pavilon byl zbourán a ustoupil tak novému mostu. Dientzenhofer se dočkal částečné satisfakce alespoň v tom, že se po něm za protektorátu Čechy a Morava most jmenoval. Vlastenecký Jirásek byl pro Němce nepřijatelný. V roce 2012 se objevily snahy přejmenovat Jiráskův most na most Václava Havla, který těsně u mostu bydlel. Tyto, snad poněkud přehnané, nadšenecké snahy se neujaly. I nadále jezdíme a chodíme po Jiráskově mostě

Více informací
Přehrát audio