KAMPA

Pražské Benátky
Ostrov Kampa se nachází mezi Vltavou a jejím ramenem, které se nazývá Čertovka, mezi Karlovým mostem a mostem Legií, který na druhé straně řeky vede od Národního divadla. První zmínky o tomto území pocházejí z roku 1169, kdy král Vladislav II. udělil Rytířům sv. Jana Jeruzalémského, pozdějšímu Řádu maltézských rytířů, výsadu postavit opevněnou komendu, první klášter na Malé Straně. Řád zde sídlí dodnes. Postupně v oblasti Kampy začaly vznikat zahrady a mlýny, které byly často ničeny záplavami. Požár Malé Strany v roce 1541 paradoxně Kampě pomohl, neboť suť ze zbořených domů posloužila k navýšení a zpevnění břehů ostrova.
Dnes se Kampa skládá z podlouhlého náměstí Na Kampě, kde se tradičně konaly od 17. století hrnčířské trhy a kde dnes můžete obdivovat krásné domy a paláce anebo posedět v útulných restauracích. Kromě jiných zde můžete obdivovat renesanční dům U Zlatého lva anebo Dům U Modré lišky, který byl za vlády Rudolfa II. postaven pro vlámského zlatníka Stewardta.
Druhou část Kampy tvoří zahrada, oblíbené místo pro odpočinek, místo setkávání zejména mladých lidí. V této části Kampy se v budově bývalých Sovových mlýnů nachází Museum Kampa, kde je umístěna část sbírky moderního středoevropského umění Jana a Medy Mládkových. Z autorů, malířů zde vystavených, je třeba upozornit na české průkopníky abstraktního umění Františka Kupku a Ottu Gutfreuda. V těsné blízkosti musea najdete také známé velké plastiky tří batolat- Babies, dílo kontroverzního sochaře Davida Černého.
Sovovy mlýny
První písemné zmínky o mlýnech na Kampě jsou z konce 14. století. Za vlády Vladislava Jagellonského, v roce 1478, získal pozemky na Kampě jistý Václav Sova, který zde poté vybudoval jak mlýn s hamrem, tak další provozovny na zpracování kůže a sukna. V polovině 19. století získal tyto objekty významný pražský podnikatel František Odkolek. Objekt získal novogotický charakter. Změna technologie pohonu mlýna na parní přinesla i novou dominantu objektu – vysoký komín. Poté, co Odkolkovy mlýny zachvátil v roce 1896 požár, byla část objektu zbourána. Dnes je zde již zmíněné Museum Kampa.

Více informací
Přehrát audio