KAPLE BETLÉMSKÁ

Dnes více než cenu architektonickou má Betlémská kaple svou cenu historickou. Budova kaple, kterou dnes můžeme na Starém Městě vidět, byla postavena až na začátku padesátých let 20. století. Původní kaple byla založena v roce 1391 a kázat se v ní začalo o 3 roky později výhradně česky. Prostor nebyl prvotně určen k bohoslužbám, nebyl zde presbytář, tedy kněžiště, byla to kazatelna, ve středověku místo hromadného šíření názorů a informací. V dobách husitského hnutí zde však ke svatému přijímání docházelo a to nekatolickým způsobem pod obojí, tedy sub utraque specie. Svou historickou roli sehrála kaple právě v dobách vrcholící společenské krize na konci 14. a na začátku 15. století. Od roku 1402 do roku 1413 zde kázal profesor a později rektor pražské univerzity mistr Jan Hus. Jeho reformnímu kázání mohlo v kapli naslouchat až, na svou dobu neuvěřitelných, 3000 posluchačů. Hus byl v roce 1415 jako kacíř upálen v Kostnici, ale jeho reformní učení žilo dál a významně ovlivnilo české dějiny. V roce 1521 v kapli kázal Tomáš Müntzer, představitel již celoevropsky uznávané reformace. Po porážce protihabsburského povstání se kaple zmocnil řád Tovaryšstva Ježíšova, tedy jezuité, kteří včlenili kapli do svého školského systému. Po zrušení řádu kaple zchátrala natolik, že byla v roce 1786 zbořena a na prázdné parcele byl dočasně sklad dřeva. Ve 30. letech 20. století zde byl postaven třípatrový dům.
Po roce 1948 nový komunistický režim, který si husitské hnutí a význam osobnosti Jana Husa vykládal svým vskutku zvláštním ideologickým způsobem, rozhodl o tom, že obytný dům bude znárodněn a na jeho místě bude podle archeologických průzkumů a pod vedením architekta Jaroslava Fragnera kaple znovu postavena. Sloužila víceméně novému režimu k propagaci socialistické ideologie a historického vidění světa. Hus a husitského hnutí bylo interpretováno jako jakýsi předvoj komunistického a socialistického hnutí.
Dnešní obnovená kaple je využívána pro společenské akce, jsou zde koncerty, výstavy anebo slavnostní promoce studentů různých pražských univerzit.

Více informací
Přehrát audio