KARLOVO NÁMĚSTÍ

Největší pražské náměstí
Karlovo náměstí je také se svými 530 metry na délku a 150 metry na šířku jedno z největších v Evropě. Od roku 1848 nese jméno zakladatele Nového Města pražského Karla IV., který město založil a rozparceloval na svou dobu mimořádně moderním a velkorysým způsobem, což urbanisticky vyhovovalo až do průmyslové revoluce. Byl zde jeden ze tří hlavních trhů města, trh dobytčí, který zde fungoval do roku 1848. Kromě dobytka se zde obchodovalo s obilím, se dřevem nebo s rybami. Za vlády Karla IV. zde byly každý rok vystavovány korunovační klenoty.
Karlovo náměstí bylo v letech 1843 – 1868 rozděleno na menší úseky a transformováno na veřejný park významným zahradním architektem Františkem Josefem Thomayerem. Proto zde naleznete krásné, vzácné a starobylé stromy. Náměstí protínají dvě hlavní ulice, Ječná, kudy jsou vedeny tramvajové linky, a Žitná. K nejvýznamnějším stavbám na náměstí patří Novoměstská radnice, která stojí v rohu náměstí, kam ústí Vodičkova ulice. Na jižní a východní straně náměstí jsou budovy Všeobecné fakultní nemocnice. Nejspodnější dům na jižní straně nemocničního areálu je Mladotovský palác, který je známější pod označením „Faustův dům“. Za vlády Rudolfa II. zde žil alchymista a mystik Edward Kelly.

Více informací
Přehrát audio