KARLŮV MOST

Pro pražskou aglomeraci bylo spojení obou břehů Vltavy zcela zásadní věcí. Nejstarší most postavený ze dřeva vzniká v roce 935, v roce zavraždění sv. Václava. Potřebu postavit pevný kamenný most údajně propagoval biskup Daniel, věrný služebník svého krále Vladislava II., který umírá v roce 1174. Manželka krále, Judita Durynská, tento projekt podporovala, a tak se v roce 1172 Praha dočkala kamenného mostu, který byl druhým nejstarším kamenným mostem ve střední Evropě. Nesl jméno štědré mecenášky stavby mostu, královny Judity.
Juditin most byl vážně poškozen za povodní v roce 1342. Na jeho místě, o něco výše proti proudu, byl postaven nový kamenný most, který tentokráte vznikal pod patronací císaře Karla IV., jehož jméno se po roce 1870 z podnětu Karla Havlíčka Borovského začalo pro označení mostu používat.
Stavba mostu započala v roce 1357, v okamžiku přesně astrologicky určeném, a most byl dokončen na počátku 15. století. Za stavitele mostu jsou považováni Petr Parléř a pražský měšťan a kameník Oto. Most je postaven z pískovcových bloků, je dlouhý 516 m, široký téměř 10 m, vysoký 13 m, je tvořen 16 oblouky a z důvodu větší odolnosti je mírně vypouklý proti proudu Vltavy.
Původně zdobil most jen prostý kříž, ale zejména v období baroka na počátku 18. století začala vznikat jedinečná galerie soch a sousoší, které dotvářejí podobu mostu. Ještě před tímto obdobím zde vznikla první bronzová socha sv.Jana Nepomuckého, která pochází z roku 1683. Najdeme ji přibližně uprostřed mostu po pravé straně směrem k Malé Straně. Socha připomíná smrt Jana Nepomuckého, generálního vikáře arcibiskupa Jana z Jenštejna. Mučednická legenda říká, že Jan Nepomucký zemřel proto, že odmítl králi sdělit zpovědní tajemství královny. Pravda je mnohem jednodušší. Jan padl za oběť mocenským sporům mezi králem a arcibiskupem, jejich sporům majetkovým. Dnes toto sousoší těžko přehlédnete, neboť jeho bronzových reliéfů se dotýkají turisté, kteří doufají, že jim to přinese štěstí či že se do Prahy brzy vrátí. Tato dotyky vyleštěná místa na sousoší září tak, že je nemůžete přehlédnout.
Za nejcennější sousoší Karlova mostu je považováno dílo Matyáše Bernarda Brauna sv.Luitgarda, dvanáctá socha po levé straně směrem k Malé Straně. Dalšími významnými sochaři, kteří se podíleli na výzdobě mostu, byli Maxmilán Brokoff a Matěj Jäckl. Celkem je na mostě 30 soch a sousoší. Nejmladší socha byla umístěna na most v první třetině 20. Století a jedná se o sousoší sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstců, kteří na Moravu a potažmo do Čech přinesli křesťanskou víru a vzdělanost, kterou šířili místnímu obyvatelstvu srozumitelným jazykem. Stále směrem na Malou Stranu, téměř na konci mostu po levé straně, stojí socha rytíře Bruncvíka a jeho věrného lva. Legenda říká, že Bruncvíkův magický, zázračný meč, kterým dobýval ve světě slávu, je ukryt někde útrobách mostu. Až bude v Čechách nejhůře, říká jiná legenda, vyrazí do boje sv. Václav v čele mytických rytířů z hory Blaník. A až Václavův kůň na mostě klopýtne, označí tak místo, kde je Bruncvíkův zázračný meč ukryt.

Více informací
Přehrát audio