KAROLINUM

Na neúspěšnou snahu Krále Václava II. z rodu Přemyslovců založit v Praze univerzitu, navazuje český král a římský císař Karel IV., kterému se podaří studium generale v Praze založit. Po vzoru pařížské Sorbony a boloňské univerzity je založena v roce 1348 univerzita mající všechny 4 fakulty-filosofickou, právnickou, lékařskou a teologickou. Je to nejstarší univerzita ve střední Evropě. Do Prahy mířili studenti z okolních zemí, zejména z Německa. Universita postupně získala prestiž a věhlas v celé Evropě, a tak se zde formovaly elity evropských národů.
Protože univerzita neměla vlastní budovu, zakoupil pro ni král Václav IV. /syn Karla IV./ v roce 1386 dům mincmistra Jana Rotleva. Vzniká tak univerzitní kolej, dnešní KAROLINUM, kde byla velká aula, byty profesorů, ale také vězení a zbrojnice a kde se odehrával veškerý univerzitní život. Z původní gotické koleje nezbylo mnoho. Karolinum bylo přestavěno v 18.století do barokního slohu. Dnes můžeme z původní stavby obdivovat gotický arkýř, kdysi součást kolejní kaple, nebo křížovou klenbu v chodbách budovy. V budově se nachází Aula magna, kde se tradičně odehrávají slavnostní promoce studentů či předávání čestných doktorátů. Karolinum je centrem dnešní Karlovy univerzity, která dnes nabízí studium na 17 fakultách, na kterých studují studenti z celé Evropy.

Více informací
Přehrát audio