KLAUSOVÁ SYNAGOGA

Tato synagoga byla postavena na konci 17. století na místě, kde stály tři menší budovy, tedy KLAUSY, z německého klaus-malá budova. Tyto tři menší budovy byly postaveny za přispění významného mecenáše a primase pražské židovské obce Mordechaia Maisela. V prvním klausu byla talmudská škola, v druhém synagoga a ve třetím špitál. Odtud její pozdější název. Současná stavba stojí hned vedle Starého židovského hřbitova, je postavena v barokním stylu a je největší synagogou obce. V současnosti je v synagoze umístěna vyhledávaná expozice popisující obecně židovské tradice a zvyky, stejně tak i každodenní život židů.
Můžeme zde obdivovat manuskripty a tisky jedinečné ceny. Zde bychom měli připomenout, že Praha byla nejstarším typografickým centrem severně od Alp a věhlas pražských židovských tiskáren byl znám v celé Evropě. Nejznámější a nejstarší pražská židovská tiskárna patřila Gershonovi Cohenovi a působila v Praze po více než tři století.

Více informací
Přehrát audio