KLEMENTINUM

Dříve Clementinum, je obrovský komplex budov a kostelů, který se rozkládá mezi Křížovnickým náměstím, Karlovou ulicí a nábřežím Vltavy. Vznikal postupně na místě bývalého dominikánského kláštera, na místě, které dostali k dispozici jezuité při svém příchodu do Prahy v roce 1556. Historickou úlohou jezuitů byla rekatolizace českého prostředí. Rezidenční sídlo jezuitů v Praze vznikalo především v letech 1653 až 1726, skládá se ze čtyř křídel a čtyř dvorů, uprostřed stojí věž. V komplexu jsou tedy stavby raně barokní, pozdně barokní i klasicistní. Jezuité založili kolej a konvent pro šlechtice, provozovali všechny typy škol, postupně získávali prestiž a konkurovali pražskému vysokému učení. Jejich školství bylo na vysoké úrovni a vystudovalo zde mnoho skvělých českých učenců. Postupně se jezuitské učení spojilo s pražským vysokým učením a vznikla Karlo-Ferdinadova univerzita.
Na stavbě Klementina se podíleli nejlepší architekti a umělci své doby jako například italští architekti Francesco Caratti, Carlo Lurago, Domenico Orsi nebo sochař Jan Jiří Bendl. V areálu bychom našli třináctery sluneční hodiny a astronomická a meteorologická zařízení, která jsou umístěna v astronomické věži Klementina, na jejíž kupoli stojí olověná socha Atlanta, dílo pravděpodobně z dílny Matyáše Brauna. Od roku 1775 se zde provádějí soustavná meteorologická a astronomická měření a výzkumy, což je světový unikát. Díky Klementinu se také Pražané dozvídali přesný čas. Na ochoz věže vede 172 příkrých schodů, ale výhled na Prahu stojí za to. V areálu stojí kostel sv. Salvátora, kostel sv. Klimenta, Vlašská kaple, která sloužila italské komunitě a také další kaple známá jako Zrcadlová síň, kde se pořádají jedinečné komorní koncerty.
Poté, co Josef II. jezuitský řád zrušil, vznikla v Klementinu veřejná a univerzitní knihovna. V současnosti zde sídlí Národní knihovna České republiky, největší a nejdůležitější instituce svého druhu, vlastnící fond více než 6 milionů svazků. Historické sály knihovny si lze prohlédnout i v rámci organizovaných prohlídek. Za nejkrásnější místo celého Klementina je právě považována barokní knihovna-studovna s překrásnými freskami, které symbolizují chrám moudrosti.

Více informací
Přehrát audio