KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

Druhým, po svaté Ludmile, nejdůležitějším kostelem na Vinohradech je kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, který se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tento kostel přitahuje a tak trochu udivuje návštěvníky svým neobvyklým tvarem. Jedná se o vskutku monumentální moderní stavbu, dílo slovinského architekta Josipa Plečnika, který se proslavil také svou úpravou Pražského hradu. Plečnik vycházel z představy kostela jako Noemovy archy, která poskytne věřícím bezpečí ve svém podpalubí, v ohromném obdélníkovém prostoru s krásným kazetovým stropem. Chrám má širokou plochou věž, která je vysoká přes 40 metrů, nese 6 zvonů, dominují ji velké prosklené hodiny mající v průměru 7,5 metru a jsou tak největší v České republice. Nad hlavním oltářem je umístěna zlacená postava Krista v symbolickém srdci. Tato neobvyklá stavby byla vystavěna stavební formou režného zdiva v letech 1928-1932. Byla vysvěcena 8. května 1932 kardinálem Karlem Kašparem a slouží římskokatolické církvi. Samotné náměstí Jiřího z Poděbrad je, podobně jako náměstí Míru, centrem kulturním a společenským této části Vinohrad, vyhlášené jsou místní farmářské trhy

Více informací
Přehrát audio