KOSTEL PANNY MARIE POD ŘETĚZEM

Původem románský kostel je nejstarší na Malé Straně a po svém založení v roce 1169 jej král Vladislav II. dal k dispozici křižáckému řádu johanitů, tedy pozdějšímu Řádu maltézských rytířů, kteří u paty kamenného Juditina mostu vybudovali opevněnou komendu, kde byl klášter, špitál a kostel. Komu patří kostel, vyplývá z obrazu na hlavním oltáři, kde Karel Škréta vyobrazil madonu žehnající johanitům v námořní bitvě u Lepanta v roce 1571, kde křižáci slavně porazili tureckou přesilu.
Kostel byl z důvodů nevyhovující velikosti v gotickém období přestavován, do období husitských válek se stihly vybudovat gotické věže a portikus, nestihla se vystavět chrámová loď a na jejím místě vznikla malá zahrádka. Část původního románského chrámu byla zbourána. Další úpravy proběhly v 2. polovině 16. století a pokračovaly v raně barokním stylu podle projektů Carla Luraga. V polovině 19.století byly kostel doplněn o novogotické prvky. Okolnosti postupného dostavování chrámu tedy způsobily jistou architektonickou disharmonii. Jedná se vlastně o torzo původně zamýšleného gotického chrámu.
Význam kostela spočíval v jeho strategickém postavení u Kamenného mostu, jehož brána byla na noc zavírána řetězem. Snad právě odtud pochází dost neobvyklé jméno kostela. Kaple sv. Jana Nepomuckého v severní boční lodi připomíná, že právě zde byl generální vikář arcibiskupa Jenštejna zatčen a později vyslýchán králem Václavem tak dlouho a intenzivně, až na mučidlech zemřel, aby pak byl vhozen do Vltavy z Kamenného mostu, což připomíná jedna ze soch dnešního Karlova mostu.

Více informací
Přehrát audio