KOSTEL SV. APOLINÁŘE

Je jeden z pěti novoměstských kostelů založený Karlem IV. v roce 1362. Kostel je zasvěcen svatému Apolináři jednomu z nejstarších křesťanských světců, jenž je pokládán za zakladatele křesťanské komunity v Ravenně, která sehrála významnou roli na úsvitu křesťanské víry. Novodobá legenda praví, že se českému knížeti Bořivojovi, který byl ve sporu se svým bratrem Vladislavem a od císaře v Němcích vězněn, zjevil sv. Apolinář a zeptal se ho, zda-li by se do Čech vrátit chtěl. Poté byl Bořivoj světcem přenesen do Čech, do kraje, kde dnes najdeme městečko Sadská. Proto tam Bořivoj v roce 1118 založil kostel a kapitulu, a tak se tento světec dostal do českého povědomí a je svěcen 23. července. Karel IV. nechal přestěhovat kanovnické kolegium, které bylo právě v Sadské, do Prahy k tomuto nově založenému kostelu. Kostel je jednolodní původně gotický s vnějším opěrným systémem a s křížovou klenbou. Byl dokončen kolem roku 1390. Zanedlouho z něj husité vyhnali kapitulní kanovníky, ale kostel zůstal relativně ušetřen. Později byl kostel barokně přestavěn. V 19. století si havarijní stav kostela vyžádal zásadní opravu a byl tedy zčásti postaven znovu v novogotickém stylu. Přestavbu uskutečnil architekt Mocker, který stál také u dostavby svatovítské katedrály na Pražském hradě. V kostele je mimo jiné známý obraz Jiřího Heinsche Panna Maria Karlovská, který se nachází v severním lodním oltáři. Obraz pocházející z konce 17. století znázorňuje těhotnou Pannu Marii. Brzy se stal vyhledávaným obrazem těhotných žen, které obraz považovaly za zázračný a obětovaly mu drahocenné předměty.

Více informací
Přehrát audio