KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE

Dnes pravoslavný katedrální chrám svatých Cyrila a Metoděje je hlavním chrámem Metropolitní rady České pravoslavné církve. Najdeme jej na rohu Resslovy ulice a ulice Na Zderaze. Chrám byl postaven podle návrhů barokních architektů Pavla Ignáce Bayera a Kiliána Ignáce Dientzenhofera v letech 1730-1740 a byl zasvěcen sv. Karlu Boromejskému. Podle ústní tradice na tomto místě stával kostel zasvěcený sv. Metodějovi a snad sám Metoděj byl v tomto kostelíku přítomen a osobně pokřtil knížete Bořivoje a jeho manželku Ludmilu. Za Josefa II. byl kostel zrušen a sloužil jako skladiště a kasárna. Když se v novém Československu v roce 1921 nově organizovala pravoslavná církev, hledal biskup Gorazd vhodný objekt pro pravoslavnou katedrálu. Československá vláda dala tedy pravoslavné církvi k dlouhodobému užívání bývalý římskokatolický kostel sv. Karla Boromejského. Slavnostně byl chrám vysvěcen 28. září 1935, tedy na den sv. Václava.
Kostel je hojně navštěvovaným místem zejména proto, že sehrál mimořádnou roli v protinacistickém odboji během 2. světové války. České země byly za války násilně připojeny k německé říši a existovaly jako Protektorát Čechy a Morava. Domácí a zahraniční odboj ale jasně dával najevo, kdo je skutečný nepřítel. Zahraniční vláda v Londýně rozhodla o provedení atentátu na některého významného představitele nacistické moci v Protektorátu. Nakonec padla volba na představitele nejvyššího, na říšského protektora Reinharda Heydricha, který byl považován za třetího nejdůležitějšího a nejmocnějšího muže nacistického systému. Operace s krycím názvem Anthropoid byla nejvýznamnějším teroristickým činem vedeným proti nacistům za druhé světové války vůbec a Československo se tak významně postavilo na stranu protinacistické koalice. Smrt Heydricha vyvolala vlnu násilí. Parašutisté, kteří atentát spáchali, našli důležitou podporu a pomoc právě u představitelů tohoto pravoslavného kostela, kde se ukrývali. Nacisté se ale o úkrytu dozvěděli a kostel 18. června 1942 obklíčili. Padlo všech 7 parašutistů: Adolf Opálka, Josef Valčík, Jan Kubiš, Jozef Gabčík, Josef Bublík, Jaroslav Švarc a Jan Hrubý. Za napomáhání parašutistům byli popraveni také představitelé pravoslavné církve včetně biskupa Gorazda.
Místo je dnes Národním památníkem hrdinů heydrichiády – Místo usmíření. Je zde umístěna stálá expozice a v rámci prohlídky můžete navštívit chrám a kryptu, kde parašutisté bojovali do posledního náboje. Přímo naproti památníku je stylová Krčma U Parašutistů, která svou výzdobou připomíná bojové tradice československé armády, a tak vám její návštěvu, nejenom jako doplňující část expozice, můžeme vřele doporučit.

Více informací
Přehrát audio