KOSTEL SV. JAKUBA

Svatojakubský kostel patří k barokním skvostům mezi pražskými kostely a nachází se mezi Staroměstským náměstím a náměstím Republiky. Založení původního kostelíku s dvorcem souvisí zřejmě s tím, že významný český král Přemysl Otakar II. získal na konci 12.století relikvie sv. Jakuba.
V roce 1232 byl původní kostelík stržen a na jeho základech byl postaven minoritský klášter s kostelem. O jeho významu svědčí i zmínka ve Zbraslavské kronice o tom, že se ve zdejším reflektáři konala hostina na počest korunovace Jana Lucemburského /otce Karla VI./. Po ničivém požáru v roce 1316, byl kostel velkoryse obnoven a byl vedle katedrály sv. Víta skutečným centrem duchovního a společenského života za vlády Lucemburků. Ne náhodou se kostel sv. Jakuba stal místem, kde bylo před pohřbem vystaveno tělo císaře Karla VI.
Dnešní barokní podobu získal kostel na přelomu 17. a 18. století. Po katedrále sv. Víta má svatojakubský kostel nejdelší chrámovou loď. Tři věže kostela sloužily poutníkům jako orientační bod na Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostella k světcově hrobu. Nad hlavním vchodem do kostela je ztvárněn patron sv. Jakub jako poutník s holí. Bohatý interiér kostela tvoří 21 oltářů vyzdobených nádhernými obrazy od skvělých malířů své doby, jako byli J.Heinsch, Petr Brandl či V.V.Reiner, který je autorem obrazu „Umučení sv. Jakuby“ na hlavním oltáři. V kostele se nachází snad nejkrásnější barokní náhrobek zhotovený pro hraběte Vratislava z Mitrovic, který byl vytvořen na základě návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Sochy na náhrobku jsou dílem Maxmiliána Brokoffa, mimo jiné autora některých soch na Karlově mostě. Mistrovské varhany z počátku 18.století, původně dílo Abrahama Starka z Lokte, a skvělá akustika kostela jsou předpokladem pro pořádání častých koncertů mající neopakovatelnou atmosféru.
Ke kostelu se váže několik legend. V kostele se nachází dřevěná soška Panny Marie, ke které věřící pokládali cenné dary. Jednou se jeden zloděj nechal na noc zavřít v kostele, aby okradl Pannu Marii. Ta mu ale chytla ruku a on nemohl utéct. Ráno jej v chrámu objevil opat kláštera. Zloději byla ruka useknuta a pověšena v kostele, aby tak připomínala Desatero. Vstoupíte-li do kostela a dáte se napravo, pohlédnete nahoru ….zjistíte, že tato legenda nelže.

Více informací
Přehrát audio