KOSTEL SVATÉ LUDMILY

Centrem pražské čtvrti Vinohrady na Praze 2 je náměstí Míru. Náměstí je tvořeno parkem, v jehož středu stojí a celému náměstí dominuje novogotický kostel zasvěcený sv. Ludmile. Tato česká kněžna a světice šířila horlivě křesťanství na konci 9. a na počátku 10. století. Po smrti svého manžela Bořivoje v roce 888 a po smrti svých synů Spytihněva a Vratislava, kteří postupně vládli po Bořivojovi, se Ludmila stala opatrovnicí svého vnuka, legitimního knížete Václava. Politické spory a hradní intriky ji postavily do ostrého sporu s matkou Václava kněžnou Drahomírou. Ludmila se sice z politického boje stáhla na tetínské hradiště, ale nenávisti a podezřívavosti kněžny Drahomíry neunikla. Ta ji dala zavraždit. Podle kronik prosila Ludmila své vrahy, aby mohla skonat mučednickou smrtí, tedy aby byla prolita její krev. Vrazi ji však uškrtili jejím závojem. Stalo se tak 16. září roku 920. O významu této české světice svědčí i fakt, že její socha stojí vedle jezdecké sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Její ostatky jsou uloženy na Pražském hradě v basilice sv. Jiří.
Kostel samotný byl vystavěn v novogotickém stylu mezi lety 1888 -1892 podle projektu architekta Josefa Mockera. Jedná se o trojlodní basiliku vystavěnou z režných cihel s příčnou lodí v podobě kříže. V průčelí stojí dvě 60 a půl metru vysoké věže, každá nese dva zvony. Věže mají čtvercový půdorys a pět nestejně vysokých podlaží. V horní části věží jsou hodiny, pod kterými jsou vysoká okna opatřená žaluziemi. Věže jsou ukončeny vysokými osmibokými střechami. K hlavnímu vchodu vede velké prostorné schodiště. Nad hlavním vchodem-portálem je umístěn tympanon s reliéfem Krista a sv. Ludmily a Václava, dílo Josefa Václava Myslbeka. Štíty chrámových lodí jsou zdobeny plastikami českých světců. Na hlavní lodi je sv. Ludmila, dílo Ludvíka Šimka, na vedlejších lodích jsou sochy Cyrila a Metoděje, svatého Prokopa a sv. Vojtěcha. Interiér kostela je zajímavý barevností a krásou vitráží, stejně tak bohatou výzdobou. Na prostoru před kostelem se konají různé společenské akce, koncerty a trhy.

Více informací
Přehrát audio