KOSTEL SVATÉHO IGNÁCE

Kostel se nachází na rohu Ječné ulice a Karlova náměstí a je součástí velkého jezuitského komplexu. Tento jednolodní raně barokní kostel spolu se sousední jezuitskou kolejí byl budován v letech 1665 -1678. Stavbu započal Carlo Lurago, od roku 1671 pak v jeho díle pokračoval Martin Rainer. Věž a západní průčelí kostela projektoval Pavel Ignác Bayer. Po dokončení byl kostel zasvěcen zakladateli Tovaryšstva Ježíšova tedy sv. Ignáci z Loyoly. Jeho socha zdobí průčelí kostela a je celá obklopena svatozáří, což je atribut poněkud neobvyklý, protože svatozář kolem celého těla byla výsadou Krista.
Interiér kostela je bohatě barokně zdobený. Štuková výzdoba je dílem italských sochařů Antonia a Tommasa Soldatiho, hlavní oltář z červeného mramoru zdobí obraz J.Heinsche, sochařská výzdoba je dílem F. Platzera, M.V. Jäckela a R.J. Prachnera. Na průčelí kostela je velký nápis oslavující sv. Ignáce, který take obsahuje chronogram letopočtu 1671, tedy roku kdy zde byla socha umístěna.

Více informací
Přehrát audio