KOSTEL SVATÉHO JANA NA SKALCE

Kostel zasvěcený svatému Janu Nepomuckému, hlavnímu a oblíbenému světci českého baroka, nese své poněkud zvláštní jméno skutečně proto, že stojí na skále. Hlavní vchod do kostela je z Vyšehradské ulice, která přímo u kostela ústí na Karlovo náměstí. Vedlejší vchod je právě z Karlova náměstí hned vedle Faustova domu. V těsné blízkosti kostela se nachází klášter Na Slovanech.
Císařský berní úředník Florián Höger nechal na své vinici, koncem 17. století, postavit na místě dnešního barokního kostela dřevěnou kapli zasvěcenou právě svatému Janu Nepomuckému. Kult svatého Jana Nepomuckého sílil, k jeho slávě vzniklo náboženské bratrstvo, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě kamenného kostela. Stavby se nakonec ujal sám Kilián Ignác Dientzenhofer, který se musel především vypořádat s obtížným založením stavby na skalnatém terénu. Stavba vznikala v letech 1731 – 1738. Mimořádně krásné barokní průčelí je tvořeno dvěma věžemi postavenými nakoso, což znásobuje tzv. barokní dynamičnost. K hlavnímu vchodu vede z Vyšehradské ulice, která se nachází o mnoho metrů níže, tedy pod skalou, překrásné dvojramenné schodiště, které vzniklo po dostavbě kostela v 70. letech podle návrhu architekta Schmidta.
Interiér kostela je ryze barokní, nástropní freska znázorňuje apoteózu, tedy uctívání a oslavu, sv. Jana Nepomuckého, dílo Karla Kováře z roku 1748. Na hlavním oltáři je dřevěná pozlacená socha Jana Nepomuckého, kterou jako model pro svou bronzovou plastiku vytvořil Jan Brokoff. Toto ztvárnění sv. Jana Nepomuckého se stalo jakýmsi vzorem, a tak tuto podobu sv. Jana Nepomuckého naleznete všude v českých zemích. Typickými atributy světce je pět hvězd kolem hlavy, kříž v ruce, prst přes ústa a palma. Sochy tohoto světce naleznete téměř na každém mostě v Čechách. Je totiž patronem loďařů a vorařů, stejně tak mlynářů a duchovních, rovněž je patronem při přírodních pohromách a povodních. Zmínění prst na ústech symbolizuje nevyzrazení zpovědního tajemství, protože podle legendy zemřel právě proto, že odmítl králi Václavovi vyzradit zpověď jeho manželky. Svatý Jan Nepomucký je také velice oblíben v Bavorsku a díky jezuitům je mimořádně známý rovněž v Latinské Americe.

Více informací
Přehrát audio