KOSTEL SVATÉHO MARTINA VE ZDI

Románský kostel sv. Martina byl postaven na konci 12. století na samém okraji města, dnešního Starého Města. Jednou svou stranou přiléhal k hradební zdi. Odtud se vzalo jeho poněkud zvláštní pojmenování. V době Karla IV. byl kostel goticky přestavěn, loď kostela byla zvýšena a nově zaklenuta, na boku kostela byla vystavěna nová věž. Následovaly barokní úpravy na konci 70. let 18. století. Brzy poté však byl kostel za Josefa II. zrušen, odprodán ve dražbě, vznikly zde obytné místnosti a v přízemí obchody. Teprve na počátku 20. století získalo budovu město a architekt Karel Hilbert kostel zrekonstruoval.
Dnes je kostel v majetku Československé církve evangelické. Do historie se kostel mimo jiné zapsal tím, že se zde poprvé přijímalo pod obojí způsobou, tedy věřící stejně jako kněží přijímali kromě těla také krev Páně. Proto je symbolem husitského reformního hnutí kalich. Pamětní deska na stěně kostela připomíná, že na místním hřbitově jsou pohřbeni sochaři otec a syn Brokoffové, s jejichž díly se můžete setkat po celé Praze.

Více informací
Přehrát audio