KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE

Jeden z nejkrásnějších barokních kostelů byl postaven podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera ve 30.letech 18.století na místě původního gotického kostelíka, který sloužil jako farní kostel Starého Města. V souvislosti s rekatolizací Čech získali farnost benediktini. Kostel byl zasvěcen sv. Mikulášovi, který je ochráncem kupců a námořníků a měl také ochraňovat městskou samosprávu.
Benediktini spravovali kostel až do doby, kdy Josef II. jejich řád zrušil jako zbytečný a státu neprospěšný. Kostel začal sloužit světským účelům. Byly zde sklady obilí, archiv, koncertní síň, kostel byl také dán k dispozici armádě. Církvi byl kostel vrácen v roce 1871. Nejprve patřil pravoslavné církvi. Z tohoto období se v chrámu nachází hlavní skleněný lustr mající tvar carské koruny a vážící neuvěřitelných 1 400 kg, který církvi věnoval car Mikuláš II. a který byl vyrobený harrachovskými skláři v roce 1880. Po první světové válce byl kostel předán československé církvi husitské.
Zvláštností kostela je, že vedlejší vchod do kostela vypadá jako hlavní vchod a také tuto funkci plní. Je to dáno tím, že hlavní vchod ústil do Židovského Města, kdežto vedlejší vchod ústil na důležitější Staroměstské náměstí. Navíc zničení novodobého křídla radnice vytvořilo prostor pro lepší vyniknutí kostela. Vedle hlavního vchodu do kostela stojí dům, na němž pamětní deska připomíná, že se zde narodil Franz Kafka.

Více informací
Přehrát audio