KOSTEL SVATÉHO ŠTĚPÁNA

Byl založen v rámci vzniku Nového Města Karlem IV. a byl postaven v letech 1351 – 1401. Sloužil jako farní kostel pro tuto horní část Nového města. U kostela byla fara, velký hřbitov, farní zahrada, škola a z minulosti zde stála rotunda sv. Štěpána, která byla přesvěcena právě v tomto období na rotundu sv. Longina. Za stavitele kostela je v dobových záznamech uváděn blíže neznámý mistr Jiří, který postavil trojlodní chrám s presbytářem na východní straně. Na konci 17. století byla ke kostelu přistavěna barokní tzv. Kornelská kaple, k severní straně pak sakristie. O něco později v roce 1739 byla postavena otevřená kaple Branbergerů, opět v barokním slohu, a v 60. letech 19. století byla ke kostelu přistavěna novogotická předsíň, která poněkud narušuje celkový vzhled chrámu. V západním průčelí je čtyřhranná, 57 metrů vysoká, mohutná věž zakončená novogotickou stanovou střechou. Ani tento kostel se nevyhnul celkové puristické úpravě, kterou provedl jako v mnoha ostatních případech Josef Mocker. V interiéru kostela vyniká hlavní oltář, kterému dominuje obraz Kamenování sv. Štěpána od M. Zimprechta. Kolem oltáře stojí sochy sv. Ludmily a sv. Václava.
Kostel sehrál významnou roli v období husitských bouří. Působil zde radikální husitský kněz Jan Želivský, který ovládal pražskou chudinu. Byl to právě on, kdo vedl dav svých stoupenců na novoměstskou radnici 30. července 1419. Cestou se zastavili právě v kostele sv. Štěpána, kde Želivský odsloužil mši podobojí způsobou. Odtud byl jen krůček na novoměstskou radnici a k první pražské defenestraci.
V kostele je pochován nejslavnější sochař českého baroka Matyáš Bernard Braun. Svatbu tu měl Antonín Dvořák a jeho zeť Josef Suk. V současné době kostel slouží římskokatolické církvi

Více informací
Přehrát audio