KOSTEL SVATÉHO TOMÁŠE

Tento zejména historicky významný malostranský kostel se v současnosti bohužel nachází na poněkud stísněném prostoru v Josefské ulici nedaleko Malostranského náměstí. Vznikal po roce 1285 současně s příchodem řádu augustiniánů za vlády Václava II., který do Čech tento řád pozval. Definitivně byl tento gotický trojlodní kostel dokončen a vysvěcen až v roce 1379, rok po smrti císaře Karla IV. Augustiniáni byli trnem v oku husitům, kteří jejich klášter a kostel vypálili v roce 1420. Na konci 15. století byl kostel obnoven, aby v roce 1541 podlehl znovu velkému požáru Malé Strany. Renesanční obnova kostela proběhla v 16. století a v době rudolfínské se kostel stal mimořádně významným a oblíbeným. Svědčí o tom i fakt, že je zde pohřben hlavní Rudolfův architekt Ulrico Aostali, nebo holandský sochař de Vries, který vytvořil mytologické sochy pro Valdštejnskou zahradu. Nástropní fresky jsou od Václava Reinera, hlavní oltář je vyzdoben obrazy Umučení sv. Tomáše a podobiznou sv. Augustina, které na objednávku převora kláštera namaloval Petr Paul Rubens. Originály těchto obrazů jsou v Národní galerii ve Šternberském paláci. V kostele můžeme také najít sochy Maxmiliána Brokoffa a Jeronýma Kohla anebo obrazy Karla Škréty. Současná podoba kostela a celkové sanace pocházejí z barokní přestavby a jsou dílem Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Místní augustiniáni se proslavili také tím, že vařili vynikající pivo, kterým zásobovali celý levý břeh Vltavy. Později v 16. století dokonce byli výhradními dodavateli piva pro Pražský hrad. Nebude tedy od věci zajít do nedaleké vyhlášené pivnice U Svatého Tomáše a pivo z tamějšího pivovaru ochutnat.

Více informací
Přehrát audio