MAISELOVA SYNAGOGA

Dnešní novogotickou podobu získala synagoga v letech 1893-1905 podle plánů Alfreda Grotta. Z původní renesanční stavby se zachoval trojlodní půdorys a patrové ženské galerie. Dnes bychom zde našli výstavní prostory a depozitáře Židovského muzea. Hlavní atrakcí je výstava synagogálního stříbra a synagogálních židovských opon pocházejících ze 17. a 18. století. Mezi exponáty bývá obdivován zlacený stříbrný pohár, který údajně patřil rabbimu Löwovi. Část expozice je také věnována osobnosti Mordechaje Maisela, který zemřel v roce 1601.
Mordechaj Maisel byl bohatý finančník, mecenáš a hlavní představitel pražské židovské obce za vlády Rudolfa II., kdy byla Praha kulturním a společenským centrem říše. Rudolf II. přesídlil jako císař z Vidně do Prahy v roce 1583, kde také v lednu 1616 umírá. Maisel byl považován za jednoho z nejbohatších mužů své doby a své postavení dokázal využít ve prospěch své židovské obce. Císaři půjčoval peníze a za to získal povolení k činnostem, které vedly k zlepšování podmínek v ghettu. Neváhal se za to císaři upsat tím, že po své smrti připadne císaři polovina jeho majetku. Význam Mordechaje Maisela tedy spočívá v tom, že financoval rozsáhlou renesanční přestavbu pražského ghetta, nechal stavět synagogy, radnici, špitál,dláždit ulice. Nechal si také postavit svou soukromou synagogu, která ovšem podlehla zkáze za velkého požáru Starého Města v roce 1689. Poté byla znovu, na menším půdorysu, vystavěna v barokním stylu, konečná podoba, jak bylo na začátku zmíněno, je novogotická.

Více informací
Přehrát audio