MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ

Již v 10. století stál na dnešním náměstí románský kostel zasvěcený sv. Václavu. Náměstí sloužilo jako tržní prostor, veřejné prostranství, kde byl mimo jiné pranýř a šibenice. Románský, již nevyhovující, kostel byl na konci 13. století /1283/ nahrazen gotickým farním kostelem, který byl již zasvěcen sv. Mikuláši. Zásadní změnu doznalo náměstí, stejně tak jako celá Malá Strana, po požáru v roce 1541. Po roce 1620 se náměstí doslova zmocnili jezuité. Kromě toho, že jim byl předán k užívání kostel sv. Mikuláše, skoupili jezuité i značnou část domů a pozemků. Na faře zřídili obecnou školu a gymnázium. Nevyhovující objekty a zároveň dostatečné finanční zázemí umožnilo jezuitům připravit plán na vybudování nového barokního chrámu a koleje.
Dnešní náměstí je vlastně tvořeno dolní a horní částí, přehrazeno je dominantou Malé Strany, tedy kostelem sv. Mikuláše s přilehlým Jezuitským profesním domem. V dolní části, na východní straně, kudy projíždí tramvaje, se mimo jiné nachází Kaiserštejnský palác, v němž před první světovou válkou žila světoznámá pěvkyně Ema Destinová, vedle pak stojí bývalá malostranská radnice, dnes Malostranská beseda, kde se pořádají koncerty a divadelní představení. Na severní straně dolní části náměstí je palác Smiřických a palác Šternberský, které patří ke komplexu poslanecké sněmovny.
Náměstí se v historii nazývalo různě. Například Rynk, Malostranský rynek, dlouhou dobu také neslo jméno maršála Radeckého. Socha tohoto geniálního rakouského vojevůdce, který ovšem pocházel z Čech, stávala do roku 1919 v dolní části náměstí. V horní části náměstí se nachází Lichtenštejnský palác a palác Hartigovský, kde je Hudební fakulta Akademie múzických umění. Uprostřed pak stojí morový sloup Nejsvětější Trojice, který vznikl v roce 1717 podle návrhu Giovanniho Batisty Alliprandiho jako připomenutí nedávné morové epidemie.
Na závěr je nutno připomenout, že celé náměstí je doslova obklíčeno vyhlášenými malostranskými hospodami a kavárnami, které patří ke koloritu náměstí, a tak byste je v rámci prohlídky neměli opomenout.

Více informací
Přehrát audio