MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA – MICHNŮV LETOHRÁDEK

Letohrádek Amerika
Tato barokní kdysi předměstská vila je považována za první stavební dílo možná největšího architekta českého baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ten ji vystavěl záhy po svém návratu ze studií v letech 1715-1720 na pozemku, který od původního majitele Josefa Línka koupil Jan Václav říšský hrabě Michna z Vacínova. Odtud název letohrádku, který si hrabě Michna nechal postavit a který byl první stavbou svého druhu u nás. Jedná se totiž o tzv. francouzský páskový sloh, který byl předzvěstí rokoka. Tato nevelká vila má nádvoří a zahradu, které jsou vyzdobeny barokními sochami od Matyáše Bernarda Brauna. Na nádvoří jsou dvě sochy Herkula, v zahradě jsou sochy antických bohů jako alegorie čtyř ročních období. V patře vily je sál vyzdobený freskami Jana Ferdinanda Schora. Jedná se o antické náměty představující mimo jiné boha Apolóna držícího planoucí pochodeň, okřídleného Pegase anebo alegorii architektury, malířství, hudby a geometrie.
Letohrádek má také zajímavou historii. Říšský hrabě Michna prodal objekt již v roce 1729 a až do 30. let dvacátého století letohrádek střídal majitele a byl využíván pro různorodé účely. Své druhé jméno Amerika získal letohrádek proto, že zde byla zřízena v roce 1829 zahradní restaurace, které se říkalo Amerika. Snad proto, že se zde setkávali dobrovolníci, kteří doprovázeli rakouského vévodu Maxmiliána do Mexika, možná proto, že se zde setkávali ti, kteří se chystali odejít z rakouské monarchie do Ameriky. V letohrádku bylo také sídlo prvního dívčího gymnázia Minerva, které vzniklo v roce 1890 a bylo výsledkem emancipačních aktivit Elišky Krásnohorské. Jednalo se o první středoevropské soukromé dívčí gymnázium.
V roce 1932 objekt získal Spolek pro vystavění pomníku Antonína Dvořáka. Muzeum bylo vybudováno a slouží veřejnosti dodnes. Expozice představuje život a dílo tohoto světoznámého skladatele. Mezi vystavenými exponáty můžete také vidět faksimile rukopisné partitury symfonie č.9 e moll, která je známa po celém světě jako Novosvětská. Zde bychom našli nelogickou spojitost mezi názvem vily Amerika a skutečnou Amerikou, kde Dvořák několik let působil a kde tato mimořádná skladba vznikla. Dvořák sám v letohrádku nikdy nebydlel, žil a také zemřel v domě v nedaleké Žitné ulici č.14.

Více informací
Přehrát audio