NÁRODNÍ DIVADLO

Zlatá kaplička
Naše tzv. první scéna, anebo také Zlatá kaplička, byla a je něco víc než ostatní česká a moravská divadla. Národní divadlo sehrálo v našich dějinách mimořádnou historickou roli, Národní divadlo je symbol, český národní symbol. Stalo se symbolem existence moderního evropského národa, který se jako v jiných evropských zemích začal formovat zejména v první polovině 19. století.
S myšlenkou založení skutečně českého divadla přišli čeští obrozenci již v roce 1844. Poté, co český sněm stavbu divadla schválil, přišla na řadu otázka financování a veřejná sbírka. Peníze plynuly ze všech společenských vrstev, největším finančním přínosem byly dary od významných šlechticů, přispěl samotný císař a císařská rodina, Zemský výbor království českého a další spolky. 16. května roku 1868 byl slavnostně položen základní kámen Národního divadla, ze všech koutů Čech a Moravy byly přiváženy základní kameny, slavnosti se zúčastnily desetitisíce lidí, uvádí se až 150 000. Na symbolický základní kámen poklepal František Palacký, Otec národa. Poté započaly stavební práce. Hlavním architektem byl Josef Zítek, rovněž autor budovy Rudolfina, který navrhl neorenezanční vzhled divadla.
Divadlo bylo téměř dokončeno a provizorně otevřeno při příležitosti návštěvy korunní prince Rudolfa v Praze 11. června 1881. Slavnostní premiéru měla Smetanova Libuše. Uskutečnilo se ještě dalších 11 představení a poté bylo divadlo uzavřeno, aby se mohly provést dokončovací práce. 12. srpna 1881 však vypukl požár, který divadlo vážně poničil. Tato národní tragédie však vyvolala vlnu solidarity, uvádí se, že téměř polovina obyvatel Prahy znovu přispěla. Za necelé dva měsíce byl vybrán milion zlatých. Opravu a dokončení stavby provedl architekt Josef Schulz, autor Národního muzea. Znovu bylo divadlo otevřeno 18. listopadu 1883 a opět se hrála Smetanova Libuše.
Divadlo je 26 metrů vysoké, má vynikající akustiku a vskutku reprezentační výzdobu, na které se podíleli nejvýznamnější umělci doby. Na sochařské výzdobě divadla se významně podíleli sochaři Bohuslav Schnirch a Josef Václav Myslbek, malířskou výzdobu realizovali Mikoláš Aleš, Václav Brožík či František Ženíšek. Autorem malované opony je Vojtěch Hynais. Nad jevištěm je symbolický nápis „Národ sobě“.

Více informací
Přehrát audio