NEMOCNICE U APOLINÁŘE

Demografický rozvoj v Praze v polovině 19. století si vyžádal kromě jiného výstavbu nové porodnice. Stávající nemocniční zařízení byla nevyhovující, a tak na popud významného zemského a říšského politika hraběte Františka Thun – Hohensteina bylo rozhodnuto o výstavbě nové moderní pražské porodnice. Hohensteinové prosluli jako představitelé české státoprávní šlechty, významně podporovali zakládání škol a knihoven a přispívali k rozvoji Českého království. V Praze stojí 5 paláců nesoucích jejich jméno. V tom, který stojí ve Sněmovní ulici, je dnes sídlo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Pro stavbu nové porodnice vybral Zemský výbor Království českého významného českého stavitele a mecenáše Josefa Hlávku. Ten po důkladném prostudování podobných zařízení v Evropě postavil v letech 1867-1870 tehdy největší a nejmodernější evropskou porodnici. Novogotický objekt má čtvercový půdorys s čtyřkřídlým jádrem a vnitřním nádvořím. V nemocnici je 11 navzájem propojených traktů, které umožňovaly a umožňují efektivní fungování zařízení. Na svou dobu měla nemocnice obrovskou kapacitu 376 lůžek. Porodnice se také starala o nemajetné rodičky, které za služby neplatily. Součástí nemocnice byl také nalezinec. Speciální tajné oddělení pak sloužilo pro utajované porody prominentních klientek.
Mimořádně zdařilé a velkorysé řešení porodnice umožňuje její dobré fungování dodnes a zároveň se jedná o jednu z nejvýznamnějších novogotických památek v České republice. Architekt Josef Hlávka, jehož jméno nese jeden z pražských mostů, byl mimořádnou osobností českého národa. Jako úspěšný podnikatel získal ohromné jmění, které jako mecenáš a filantrop investoval do rozvoje české společnosti. Zatímco akademie věd zakládali v jiných zemích panovníci, u nás Českou akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění založil a financoval právě Josef Hlávka. Pro nemajetné studenty nechal postavit studentské Hlávkovy koleje, které stojí dodnes. Svůj neuvěřitelný majetek odkázal Hlávka nadaci, která přežila všechny režimy a svou bohulibou činnost vyvíjí dodnes.

Více informací
Přehrát audio