PINKASOVA SYNAGOGA

Pinkasova synagoga je druhá nejstarší pražská synagoga. Kolem roku 1535 ji nechal v těsném sousedství Starého židovského hřbitova vystavět Aron Horowitz jako soukromou rodinnou modlitebnu. Později se z ní stává veřejná synagoga s posvátnou rituální lázní mikve. Synagoga nese jméno krakovského rabína Pinkase, který byl přímým příbuzným Arona Horowitze. V historických záznamech se také používá označení Pinkasova škola.
Dnes je Pinkasova synagoga vyhledávaným pietním místem. Je zde Památník obětem nacistické perzekuce, který nese příznačný název Památník 77 297. Stěny synagogy jsou tedy pokryty 77 297 jmény českých a moravských židů, kteří zahynuli v letech 1939 – 1945 v nacistických koncentračních táborech. Členové židovských rodin umírajících v různé době a v různých táborech smrti se alespoň symbolicky setkávají na stěnách této synagogy. Informace o obětech jsou následujícím pořadí: místo posledního bydliště, příjmení, jméno, datum narození a datum úmrtí popřípadě datum poslední zprávy o oběti, tedy zpravidla datum transportu do tábora. Stěny pokryté jmény vzbuzují emoce vždy a znovu. Podobné emoce vzbuzuje expozice čtyř a půl tisíce kreseb dětí, které byly nuceny žít v letech 1942 – 1944 v terezínském ghettu, kam byly před konečnými transporty do koncentračních táborů shromažďováni čeští a moravští židé.

Více informací
Přehrát audio