PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI - MUZEUM VORAŘSTVÍ

Na Rašínově nábřeží u Železničního mostu nelze přehlédnout budovu Podskalské celnice. Původně gotická stavba pocházející z 16. století stojí osamoceně pod úrovní ostatního terénu a je poslední stavbou, která připomíná existenci starého Podskalí, tedy původní rybářské osady, která se rozkládala od dnešního Železničního mostu až po Slovanský ostrov a to v úrovni Vltavy. Podskalí, tedy obec stojící pod vyšehradskou skálou, existovala od druhé poloviny 12. století. Kromě rybolovu se zde obchodovalo se dřevem. Obec postupně získala monopolní právo na obchod se dřevem, které sem voraři dopravovali z jihu Čech po Vltavě. Od 16. století zde existovala celnice, kde se vybíralo mýto ze dřeva, které se po vodě dostávalo do Prahy. Místo, kde celnice stojí, se nazývá Výtoň a to od slovesa vytínat, tedy vyjímat část dřeva ze svázaných vorů právě jako mýtné, tedy jako daň. Tato daň patřila nedaleké vyšehradské kapitule, pod kterou obec spadala, později náleželo mýtné Novému Městu a poté státu. Původně byla celnice jen jakýsi hrazený dvůr, kde se ukládalo vytínané dřevo a kde měli své příbytky výběrčí. Postupně se Výtoň stala skutečnou celnicí a místem, kde odpočívali voraři po šestidenním plavení dřeva z Vyššího Brodu do Prahy.
Konec starého Podskalí přišel na počátku 20. století. Devastující povodně vedly k vybudování ochranného nábřeží, plavecké domy a obchody se dřevem zanikly, zvedla se úroveň terénu, byly postaveny moderní činžovní domy. V budově celnice je dnes muzeum, které je právě věnováno životu ve starém Podskalí, vorařství a vltavské paroplavbě.

Více informací
Přehrát audio