POMNÍK MISTRA JAN HUSA

Uprostřed Staroměstského náměstí, v jeho severní části, se nachází rozsáhlý pomník Jana Husa. Jedná se o secesně symbolistní dílo českého monumentálního sochařství, jehož autorem je Ladislav Šaloun, který vyhrál veřejnou soutěž na stavbu pomníku věnovanému národnímu mučedníkovi. Pomník vznikal v letech 1903 -1915 a vzbudil při svém odhalení, u příležitosti 500. výročí Husovy smrti, velmi kontroverzní reakce. Československo ještě neexistovalo a mistr Jan Hus byl a ještě dlouho bude považován za kacíře, kterého katolický habsburský stát odmítal. Slavnostní odhalení bylo tedy zakázáno úřady, nicméně se stalo příležitostí k národní, protihabsburské a protiválečné demonstraci.
V centru pomníku stojí v dohořívající hranici Jan Hus. /Jan Hus byl upálen v Kostnici 6. 7. 1415, poté co odmítl odvolat své reformní učení/. Za ním stojí figury husitských bojovníků, jako symbol husitského hnutí. Další skupina figur symbolizuje období pobělohorské, kdy z náboženských tedy politických důvodů musela značná část elity národa odejít do exilu. Nejznámějším exulantem pobělohorské doby byl Jan Ámos Komenský, známý všude ve světě jako Comenius. Jeden z nápisů na pomníku, citát z Husova díla, „Milujte se, pravdy každému přejde“ dokládá Husovo toleranční reformní učení.

Více informací
Přehrát audio