PRAŠNÁ BRÁNA

V roce 1475 počala stavba nové vstupní brány do Starého Města pražského. Byl to dar radních Starého Města králi Vladislavovi II. z rodu Jagellonců a brána byla postavena v těsném sousedství Králova dvora, který jako královská rezidence sloužil přibližně 100 let /dnes budova Obecního domu/. Brána byla dílem architekta Matyáše Rejska a byla stavěna v pozdním gotickém stylu. Její stavba nebyla dokončena, neboť král Vladislav přesídlil z obav o svoji bezpečnost na nově vybudovaný Pražský hrad. Nedokončená brána byla později využívána alespoň jako skladiště střelného prachu, a to jí dalo dnešní název.
Současná podoba brány pochází z druhé poloviny 19.století, kdy ji v pseudogotickém stylu dokončil významný český architekt Josef Mocker, který se také podílel na dokončení chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Věž je 65 metrů vysoká, po 186 kamenných schodech můžete vystoupat na vyhlídkový ochoz. Bohatá venkovní sochařská výzdoba obsahuje kromě jiného sochy českých panovníků nebo poprsí stavitele Matyáše Rejska.

Více informací
Přehrát audio