PRAŽSKÝ HRAD

Skalnatý ostroh, který se tyčí nad řekou Vltavou, byl zcela přirozeným strategickým místem vhodným k osídlení již od pravěku. Archeologické nálezy dokládají neolitické osídlení. Vlastní historie Pražského hradu je spojena s prvním prokazatelně doloženým knížetem z českého dynastického rodu Přemyslovců, s knížetem Bořivojem. Ten se nechal pokřtít na Velké Moravě, což byl první státní útvar západních Slovanů mající své centrum na dnešní Moravě a mocensky zasahující i do rodících se přemyslovských Čech. Bořivoj se svojí manželkou Ludmilou s největší pravděpodobností založili v místě dnešního druhého hradního nádvoří románský kostelík zasvěcený Panně Marii. Stalo se tak mezi lety 870-890. Bořivojův syn Spytihněv I. zahájil pravděpodobně stavbu hradiště. Hrad využíval přirozených přírodních podmínek a ze strany k dnešnímu Hradčanskému náměstí byl oddělen 30 metrů hlubokým příkopem. Později byl v areálu hradiště postaven další kostel tentokrát zasvěcený sv. Jiří. Kníže Václav nechal na hradě vystavět románskou rotundu sv. Víta, neboť získal ostatky tohoto světce. Hradní areál se postupně rozrůstal o světské i církevní stavby.
Středověký vzhled získává Pražský hrad za vlády jednoho z nejmocnějších panovníků Evropy – Přemysla Otakara II. Následovalo období gotického rozmachu Hradu za vlády Lucemburků. Husitské období přineslo úpadek a zkázu hradního areálu. Vladislav Jagellonský dokázal na konci 15. století Pražský hrad opět obnovit, nechal postavit dnešní Starý královský palác, mistrovské dílo pozdní gotiky.
V roce 1526 nastupují na český trůn Habsburkové. K největšímu rozkvětu Hradu došlo za vlády Rudolfa II., který Prahu povýšil na sídelní císařské město. Porážka protihabsburského povstání na začátku třicetileté války byla začátkem stagnace ne-li úpadku Pražského hradu. Teprve za Marie Terezie došlo v letech 1755-1775 k velké přestavbě západní části Hradu. Podle projektů architekta Nicoly Pacassiho vznikl Nový královský palác, který sjednotil dosud nesourodé budovy do dnešní podoby barokního klasicismu, který připomíná vídeňskou architekturu. Poslední úpravy Hradu byly uskutečněny po vzniku republiky architektem Josefem Plečnikem. Areál Pražského hradu je doslova architektonickou a kulturní klenotnicí.

Více informací
Přehrát audio