Rotunda sv. Martina

Pochází ze zlatého období vlády krále Vratislava II., tedy z poslední třetiny 11. století. Tato ryze románská stavba je nejstarší zachovalou rotundou na území Prahy. Rotunda je typickým dokladem románské architektury. Nezvykle parabolická stavba s apsidou o průměru přes 6 metrů má zeď o mocnosti 1 metru. Tato stavba přežila řadění husitů v roce 1420, po výstavbě vyšehradské pevnosti se rotunda používala jako skladiště střelného prachu, těžce byla poškozena v roce 1757 pruskými vojáky, což dokazuje dělová koule vezděná do rotundy. Neunikla reformním aktivitám Josefa II., kdy začala sloužit jako skladiště. V jednom období byla pronajímána jako obydlí pro vyšehradskou chudinu, v absidě, v místě kněžiště, byla zřízena kuchyňka. Rotunda přežila všechny doby a na konci 19. století ji získala vyšehradská kapitula, která obnovila její původní poslání. Rekonstrukci rotundy, její romanizaci, provedl architekt Antonín Baum. Na jižní straně vznikl novorománský vstupní portál vycházející z vyobrazení ve Vyšehradském kodexu. Rotunda sv. Martina patří k nejvyhledávanějším architektonickým objektům v Praze.

Více informací
Přehrát audio