ROTUNDA SVATÉHO KŘÍŽE

Rotunda sv. Kříže je považována za <>vůbec nejstarší pražskou rotundu. Vzhledem k tomu, že románských památek je opravdu poskrovnu, nemůžete ji na rohu Konviktské ulice a ulice Karolíny Světlé přehlédnout. Předpokládá se, že vznikla po <>roce 1125, jakkoliv písemná zmínka o ní jako o farním kostele je až z doby Karla IV. Je tvořena typickou okrouhlou lodí s kopulí a apsidou na východní straně. Rotunda byla v roce 1860 téměř zbourána v rámci nové zástavby. Také díky Josefu Mánesovi se podařilo rotundu odkoupit a zrekonstruovat. Na stěnách lze vidět pozůstatky gotických maleb, kolem rotundy stojí <>novorománský plůtek zhotovený podle návrhu Josefa Mánesa.
<>Legenda vypráví, že rotunda vznikla na místě rybníčku, kam byla vhozena ukřižovaná dívka, která se v pohanských dobách rozhodla navzdory svým rodičům přijmout křesťanství

Více informací
Přehrát audio