ROTUNDA SVATÉHO LONGINA

Podle evangelia zvolal voják - setník, který probodl křižovaného Krista kopím, „Vere filius Dei erat iste“, tedy „Tento člověk byl vskutku Syn Boží“. Tento římský voják dostal jméno Longin, protože ho proslavilo jeho kopí, které se v řečtině označuje jako lonché. Litoval svého činu, utekl od vojska a stal se světcem, protože byl pro svou víru zabit. Rotunda byla tomuto světci zasvěcena poté, co v její těsné blízkosti byl založen kostel sv. Štěpána. Dříve byla tato románská rotunda zasvěcena sv. Štěpánu. Rotunda pochází z 1. poloviny 12. století a jednou ze tří dochovaných staveb tohoto druhu v Praze. Sloužila jako farní kostel až do roku 1783, kdy podlehla reformám Josefa II. Objekt chátral a v polovině 19. století dokonce hrozilo, že bude zbořen. Zásluhou Společnosti Národního muzea se tak nestalo a na konci 20. let následujícího století byla rotunda zrekonstruována a obnovena. Dnes je kaple využívána řeckokatolickou církví.

Více informací
Přehrát audio