RUDOLFINUM

Jednu z dominant dnešního Palachova náměstí tvoří novorenesanční budova Rudolfina, také nazývána jako Dům umělců. Na náměstí stojí ještě dvě významné budovy. Naproti Rudolfinu je to Vysoká škola umělecko-průmyslová škola /UMPRUM/ a čelem k Vltavě je obrácena Filosofická fakulta Univerzity Karlovy.
Víceúčelovou reprezentační budovu Rudolfina si nechala postavit ke svému 50.výročí Česká spořitelna, tehdy Böhmische Sparkasse. Stavba byla realizována v letech 1876-1881 podle projektů možná nejvýznamnějších architektů své doby Josefa Zítka a Josefa Schulze, kteří se taktéž podíleli na stavbě Národního divadla a Národního muzea. Pojišťovna požádala tehdejšího korunního prince Rudolfa, aby tomuto paláci propůjčil své jméno. Tehdy ještě nikdo netušil, jak tragický osud postihne korunního prince, který spáchal se svou milenkou o několik let později sebevraždu v Mayerlingu. Vznikl skutečně důstojný Dům umělců s hlavní koncertní Dvořákovou síní a s mnoha dalšími sály a salóny.
Po vzniku Československa sloužila budova Rudolfina jako Poslanecká sněmovna, ne náhodou se před Rudolfinem v období mnichovské krize/1938/ konaly největší demonstrace na podporu republiky.
Dnes je budova sídlem České filharmonie, konají se zde prestižní koncerty, včetně světově uznávaného hudebního festivalu Pražské jaro. Hlavní účel stavby dokládá i současná výzdoba, po stranách schodiště jsou sochy hudebních múz, na atice stavby pak stojí sochy významných světových skladatelů. Interiér je vyzdoben v podobném duchu. K Rudolfinu se váže i známý román Jiřího Weila Na střeše je Mendelssohn, jehož zápletkou je, že na příkaz Heydricha musejí dva čeští zaměstnanci sundat sochu židovského skladatele Mendelssohna. Neví ovšem, která socha je ta pravá a omylem sundají Richarda Wagnera…

Více informací
Přehrát audio