SOUSOŠÍ FRANTIŠKA PALACKÉHO

Brzy po smrti Františka Palackého v roce 1876 bylo rozhodnuto o tom, že této významné osobnosti českého národa bude postaven důstojný pomník. Tento 9 metrů vysoký pomník znázorňuje sedícího Palackého a kolem něj alegorického skupiny nazvané Pohanství-Husitství, Útisk-Vzdor, Historie vypráví a Vítězná vlast. Sousoší je dílem Stanislava Suchardy, Aloise Dryáka a Josefa Mařatky a vzniklo na počátku 20. století.
František Palacký /1798 – 1876/byl významným českým politikem období národního obrození, zakladatelem moderního českého dějepisectví a organizátorem veřejného, kulturního a vědeckého života. O jeho významu svědčí i jeho přídomek – Otec národa.

Více informací
Přehrát audio