STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Pulsující srdce a centrum Starého Města, světový architektonický skvost, kde se snoubí různé epochy a styly v neuvěřitelné harmonii a kráse.
Dnešní náměstí se nachází na křižovatce obchodních cest, kde se od konce 11.století potkávali kupci z různých koutů Evropy a kde se na místním věhlasném trhu směnovalo různorodé zboží. Pozůstatky nejstarších románských staroměstských paláců dnes můžeme obdivovat ve sklepeních současných domů, v dnešních vinárnách a restauracích. Blízkost Vltavy a časté záplavy způsobily, že se úroveň náměstí postupně zvedala. Náměstí je obklopeno paláci a domy různých stylů. Jen namátkou: Na východní straně náměstí můžeme obdivovat palác Golz-Kinských postavený v polovině 18. století Anselmem Luragem v rokokovém stylu, vedle něj stojí ryze gotický Dům U Kamenného zvonu, na jihovýchodní straně pak stojí novorenesanční Štorchův dům z konce 19.století s vyobrazením sv. Václava, vedle pak dům U Jednorožce s původním portálem z roku 1520, na severní straně náměstí jsou paláce, jejichž současná podoba pochází z konce 19. Století, z období sanace Židovského Města.
Náměstí bylo skutečným obchodním a společenským centrem, konaly se zde slavnosti, turnaje, procházely tudy korunovační průvody, procházely tudy dějiny.
Třicetiletá válka, jak známo, začala v Praze v květnu roku 1618 povstáním českých stavů/šlechty a měšťanstva/ proti Habsburkům. Staroměstské náměstí bylo smutným svědkem tzv. staroměstské exekuce/21.6.1621/, tedy konce první fáze tohoto evropského konfliktu, kdy 27 vůdců českého protihabsburského povstání bylo na tomto náměstí popraveno. Na svou dobu to byl mimořádně krutý exemplární soud. 12 setnutých hlav pak po deset let viselo na mostecké věži Kamenného-Karlova mostu. Tuto exekuci připomíná 27 křížů v dláždění náměstí před radniční kaplí. Při pohledu na Staroměstskou radnici z centra náměstí je patrno, že ta část budovy radnice, která byla dostavěna v neogotickém stylu na konci 19. století, byla zničena, a to bombardováním na samém konci druhé světové války.
Staroměstské náměstí zůstává i nadále kulturním a turistickým centrem, kde se pořádají koncerty, trhy, mezi nimiž vyniká hlavní trh vánoční, kde se organizují různé společenské akce a kde se tradičně setkávají Češi, aby společně fandili svým sportovcům, zejména hokejistům, a popřípadě je pak vítali jako vítěze.

Více informací
Přehrát audio