STARONOVÁ SYNAGOGA

Jedná se o nejstarší památku pražského židovského ghetta a zároveň o nejstarší evropskou synagogu dosud používanou pro náboženské účely. Nádherná gotická stavba vznikla kolem roku 1270, přežila všechny pogromy, požáry, asanaci i holocaust. Její poněkud zvláštní název Staronová vyplývá z toho, že její původní název byl Nová synagoga, ale když vznikly další náboženské stavby, například synagoga nazvaná Nová škola, ustálil se pro odlišení název Staronová synagoga, v historických materiálech se také můžeme setkat s označením Velká škola.
Synagoga nebyla jen náboženským centrem, byla skutečným kulturním a společenským centrem. Byla zde škola, řešily se zde právní i administrativní záležitosti židovské obce. Budova vyniká typickými cihlovými štíty, z boku synagogy vystupují nízké přístavky s předsíní a galeriemi pro ženy. Zajímavostí je, že dvoulodní interiér zakrývá klenba s pěti žebry. Čtyři žebra by nápadně připomínala křesťanský kříž. Uvnitř synagogy stojí almenor -vyvýšené řečniště, nad nímž je zavěšena standarta s Davidovou hvězdou a židovským kloboukem, na východní straně je umístěno nejposvátnější místo-schránka pro Tóru. Mezi nejvýznamnější učence a osobnosti patřil Jehuda Löw ben Becalel známější jako rabbi Löw /1512-1609/ žijící v době Rudolfa II. Jeho křeslo v synagoze má číslo 1 a nikdo v něm od smrti rabbiho nesedá. Další významnou osobností, která je spojena s pražskou židovskou obcí je světoznámý židovský učenec rabín Jecheskel Landau známější jako Noda bi Jehuda /1713-1793/.
K této synagoze se váží mnohé legendy, z nichž nejznámější je ta o Golemovi, legenda, která byla zpracovávána v různorodých adaptacích/filmy, divadlo, literatura/. Sošky Golema patří k nejoblíbenějším turistickým suvenýrům. Židé žijící v neustálém nebezpečí toužili po ochránci, a tak učený rabbi Löw sestrojil umělou bytost – Golema, kterého rabbi oživoval tím, že mu do úst vkládal svitek s magickým heslem-šém /Shem ha-meforash/. Jednoho dne rabbi zapomněl Golemovi šém z úst vyjmout, a ten se vydal do ghetta, kde napáchal velké škody. Rabbi Golema uspal a ukryl na půdě Staronové synagogy, kde odpočívá dodnes.

Více informací
Přehrát audio