STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC

Uprostřed jižního křídla Pražského hradu se nachází Starý královský palác, který patří k tomu architektonicky nejcennějšímu, co na Hradě je. Základy paláce a nejspodnější patro jsou románské a pocházejí z dob knížete Soběslava z počátku 14. století. Nad tímto patrem je tzv. Lucemburské patro z dob krále Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. V tomto období vytvořil Petr Parléř kapli Všech svatých, která ale byla poškozena požárem v roce 1541. Během husitských válek byl palác poničen tak, že čeští panovníci bydleli ve městě v Královském dvoře, v místech kde se dnes nachází Obecní dům.
Teprve Vladislav Jagellonský vrátil Hradu jeho význam a slávu, když počal kolem roku 1490 s velkolepou přestavbou, či lépe řečeno výstavbou Pražského hradu a to ještě v pozdním gotickém stylu, který bývá někdy označován jako jagellonská gotika. Architekt Benedikt Ried vystavěl v letech 1490-1502 skvostný Vladislavský sál, který dodnes ohromuje svou velikostí. Na délku měří 62 m, široký je 16 m a vysoký je 13 m. Gotický sál má však již renesanční prvky, krásná renesanční okna. V sálech se kromě hostin a shromáždění konaly turnaje, rytíři mohli vjíždět do sálu po zvláštních pro koně upravených Jezdeckých schodech. Význam Vladislavského sálu podtrhuje i to, že se zde tradičně koná volba presidenta republiky.
Za vlády Habsburků zde sídlily úřady, soudy a zemský sněm. Z rohu Vladislavského sálu vystupuje tzv. Ludvíkovo jižní křídlo královského paláce. Zde se nacházela Česká kancelář, která byla na úrovni Vladislavského sálu a o patro výše byla Říšská dvorská kancelář. Psal se 23.květen 1618 a právě z České kanceláře byli defenestrováni dva habsburští místodržící a jejich písař. Pád přežili, protože pod okny se vršily odpadky a sklon opěrné zdi pád přibržďoval. Tento protihabsburský akt českých odbojných stavů však nezůstal nepotrestán. Vypukla válka, která trvala 30 let a do které byla zatažena téměř celá Evropa.
V podzemí paláce je stálá expozice „Příběh pražského hradu“, která mimořádně příjemným způsobem vysvětluje a znázorňuje celou historii Pražského hradu.

Více informací
Přehrát audio