ŠTERNBERSKÝ PALÁC

Vrcholně barokní dílo se nachází tak trochu mimo Hradčanské náměstí na čísle popisném 15. Dojde se k němu úzkou uličkou vedoucí vedle Arcibiskupského paláce a přímo z náměstí na něj dnes není vidět. Palác si nechal vystavět bohatý šlechtic Václav Vojtěch ze Šternberka v letech 1698-1708. Na výstavbě paláce se podílelo několik předních architektů, jakými byli Domenico Martinelli, Kryštof Dienzenhofer nebo Battista Alliprandi. Dvoupatrový palác má čtyři křídla, čtvercový dvůr a malou zahradu.
Význam paláce spočívá v tom, že poté, co palác v roce 1811 koupila Společnost vlasteneckých přátel umění, sloužil jako první veřejná pražská obrazárna. Palác sloužil také průkopníkům české vědy. Od roku 1872 byl v paláci umístěn ústav pro slabomyslné, který byl pojmenován Ernestium a byl v péči Spolku paní a dívek sv. Anny. V letech 1946-1948 byl palác přizpůsoben potřebám Národní galerie. V současnosti je zde umístěna stálá expozice starého evropského umění.
V přízemí jsou umístěny sbírky věnované německému a rakouskému umění 16. - 18. století. Jmenujme alespoň jeden skvost této expozice: Růžencová slavnost od Albrechta Dürera, obraz, který pro Prahu získal velký mecenáš umění Rudolf II.
V prvním patře se nachází jednak památky antické a dále pak umění italských mistrů 16. - 18. století.
V druhém patře lze obdivovat italské, španělské, francouzské a nizozemské mistry 16. - 18. století. Nechybí zde Tintoretto, El Greco, Goya, Rubens, van Dyck či Rembrandt. Národní galerie často expozice doplňuje doprovodnými programy.

Více informací
Přehrát audio