TŘETÍ HRADNÍ NÁDVOŘÍ

Je největší ze čtyř hradních nádvoří a je to historicky nejstarší místo českého státu vůbec. Zde pravděpodobně stál posvátný pahorek nazývaný Žiži, kultovní ještě pohanské místo. Význam získává tato lokalita v 10. Století, kdy zde nechal kníže Václav vybudovat románskou rotundu zasvěcenou sv. Vítu a postupně tu vzniká mocenské centrum přemyslovských Čech.
Dominantu nádvoří tvoří katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Před její jižní stranou je umístěn obelisk, postavený zde v roce desátého výročí republiky v roce 1928 a připomínající oběti 1. světové války, dále zde stojí budova Starého probošství, socha sv. Jiří s fontánou a přístřešek zakrývající archeologické nálezy dokládající stavby pod dnešní katedrálou. Nádvoří totiž bylo ve dvacátých letech minulého století cele vydlážděno, a tak se přikryly zbytky původních zde stojících staveb. Na východní straně se nachází gotický Starý královský palác z doby Jagellonců. Západní a jižní část tvoří prezidentský palác, pocházející opět z doby Pacassiho přestavby Hradu. Pacassi vlastně pod novou fasádu skryl starší různorodé stavby z minulých období, a vytvořil tak do značné míry jednotný ráz hradního areálu.

Více informací
Přehrát audio