VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Původně Koňský trh byl centrem Nové Města pražského, které nechal vybudovat císař Karel IV. v polovině 14.století. Toto náměstí, připomínající spíše bulvár ,je 750 m dlouhé a 60 m široké. V horní části náměstí stála až do konce 19.století Koňská brána, kterou se vjíždělo do Nového Města. Na tomto místě dnes stojí a dominantu náměstí tvoří neorenesanční Národní muzeum. Pod muzeem se nachází velká jezdecká socha a pomník patrona české země sv. Václava, který dává náměstí jméno. Kolem sochy knížete Václava stojí čeští světci: sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Anežka a sv. Ludmila. Pomník je vynikajícím dílem sochaře Václava Myslbeka. Václavské náměstí je jakýmsi obchodním a turistickým centrem, kde najdete vyhlášené hotely, restaurace, zábavní podniky, pasáže, divadla, banky. Václavské náměstí je také místo, kudy se nezadržitelně draly české dějiny. Byl zde v říjnu 1918 vyhlášen samostatný československý stát, protestovalo se zde proti zřízení Protektorátu Čechy a Morava, na protest proti sovětské okupaci v roce 1968 se pod rampou Národního muzea upálil v lednu 1969 student Jan Palach. Jeho čin připomíná pomník umístěný v dláždění vedle kašny. Václavské náměstí zažilo i konec totality v roce 1989 a návrat demokracie do Československa.

Více informací
Přehrát audio