VALDŠTEJNSKÝ PALÁC

Největší pražský palác
Mezi světově nejznámější osobnosti českého původu jistě patří rodák z Heřmanic u Jaroměře, pozdější vévoda frýdlantský a hlavně generalissimus císařské armády ve třicetileté válce Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Valdštejn nebyl jen bezohledný kariérista a geniální voják, který se nejprve postavil v protihabsburském konfliktu na počátku třicetileté války na tu pro něj dobrou, tedy vítěznou stranu, aby později udělal neuvěřitelnou vojenskou kariéru. Byl také mimořádně schopným obchodníkem a podnikatelem. Většinu majetku získal jako generalissimus císařské armády z konfiskací, ale zejména ve svém panství uměl s finančními prostředky dobře nakládat. Jeho hospodářské metody předčily svou dobu. Ne nadarmo se jeho panství sahající od Frýdlantu k Jičínu nazývalo Terra felix. Valdštejn zkrátka patřil k nejbohatším šlechticům své doby a dával to okázalým způsobem najevo. V Praze získal obrovské pozemky, na nichž nechal vystavět palác, který byl svou okázalostí a výzdobou více než srovnatelný s Pražským hradem.
Ohromný palácový komplex vznikal v letech 1624-1630 podle projektů italských architektů Andrea Spezziho, Giovanniho Batisty Pieroniho a Nicoly Sebregondiho. Areál měří 340 metrů a v nejširším místě dosahuje 172 metrů. Hlavní obytná část má dvě křídla, dále zde bylo postaveno křídlo koníren, jednopatrová budova pro služebnictvo a veliká zahrada. Z jihu a z jihozápadu byl komplex uzavřen vysokou zdí. Stavba je příkladem přechodu od renesance k baroku. Dnes mohou návštěvníci obdivovat nádvoří paláce, Hlavní nebo také Rytířský sál, Kožený salonek, Zrcadlový sál anebo také Valdštejnovu pracovnu. Hlavní sál prostupuje dvě poschodí a má rozměry 24 x 12 m, překrásné fresky jsou dílem Baccia di Bianco, který zde kromě jiného vyobrazil Valdštejna jako boha války Marta na válečném voze. Mytologické náměty se objevují také v Ovidiově chodbě a v Audienční síni. Na palác navazuje sala terrena, která byla první stavbou tohoto druhu v Čechách. Tato 30 metrů vysoká lodžie zaklenutá třemi arkádami je bohatě vyzdobena freskami s antickými motivy a dnes slouží jako koncertní sál, respektive orchestřiště. Ze saly terreny je překrásný výhled na Valdštejnskou zahradu. Tato barokní zahrada italského stylu s umělou jeskyní tedy krápníkovou grottou, s voliérou a s rybníčkem, je vyzdobena souborem mytologických soch, které v letech 1625-1626 vytvořil Holanďan Adrian de Vries. Originály soch na konci třicetileté války odvezli švédští vojáci, v Praze jsou od roku 1914 zdařilé kopie.
Albrecht z Valdštejna se chtěl stát českým králem, na svém panství chtěl razit vlastní mince a v Jičíně založit univerzitu. Stal se příliš bohatým, mocným a nebezpečným i pro samotného císaře. Svého sídla a bohatství si příliš neužil. Byl zavražděn v Chebu v roce 1634. Zbyl po něm palác, který přijíždějí obdivovat návštěvníci z celého světa. Dnes je Valdštejnský palác sídlem Senátu Parlamentu České republiky.

Více informací
Přehrát audio